Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


notarius:registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe

Registrace souboru pomocí vypočteného hashe

Registraci lze provést také vložením hashe souboru vypočteného v jiné aplikaci. Pak je nutné, aby byl při ověření použit stejný algoritmus výpočtu hashe. Pokud bude záznam ověřován přímým ověřením (přetažením souboru), je třeba, aby byl při registraci použit algoritmus SH-256.

postup:

1. V dashboardu zvolte položku „Vytvořit nový záznam“ v poli příkazů nebo na panelu. Otevře se formulář „Vytvořit nový záznam“.
2. Klepněte levým tlačítkem myši na oválné „Zadat hashkód souboru“ v textové podobě. Pole se otevře k zápisu .
3. Vepište vypočtený řetězec znaků hashe do pole, nebo jej přeneste kopírováním (Ctrl+C, Ctrl+V).
4. Zadejte „Název souboru“. Toto pole nesmí zůstat nevyplněno.
5. Klepněte na tlačítko „+ Přidat soubor“.
6. V horním poli se objeví název souboru a pod ním vypočtený hash. Pomocí červené ikony „Odebrat“ v pravém horním rohu pole lze soubor opět odebrat.
7. Pokud chcete, aby existoval k vytvořenému záznamu odkaz na umístění souboru, vyplňte jej v poli „Ke stažení z URL“.

Vyplňte případná další metadata dokumentu ve druhé části formuláře (není povinné):

8. Název dokumentu lze zvolit libovolně. Při případném vyhledávání se zohledňují velká i malá písmena.
9. Zvolte, zda mají být metadata soukromá či veřejná. Soukromá metadata jsou skrytá všem ostatním uživatelům.
10. Značky ID1, ID2, jejich popis a anotace lze vyplnit dle preferencí uživatele.
11. Přepínač „Schvalování dokumentu“ slouží pro schválení dokumentu druhou stranou. Obvykle je tato funkcionalita využívána pro dokumenty typu smlouva, která musí být schválena dvěma stranami.
12. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nový záznam“, objeví se formulář rekapitulace registrace.
13. Ve formuláři rekapitulace registrace lze upravit předchozí kroky pomocí „Upravit záznam“. Pokud je vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko „Ano vytvořit“.

ASCII���Screenshot

ASCII���Screenshot

ASCII���Screenshot

notarius/registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe.txt · Poslední úprava: 2021/12/27 15:04 autor: kozak