Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


notarius:navod_podpis_smlouvy

Návod, jak podepsat smlouvu v aplikaci Blockchain Notarius®

Dohodu mezi dvěma stranami, která bude schvalována v aplikaci Blockchain Notarius® , je doporučeno registrovat ve formátu PDF. Každá ze stran si registrovaný dokument, který má platnost originálu, ponechá na svém úložišti. V aplikaci Blockchain Notarius® je uchováván pouze jeho hash a případná meta data, která slouží pro přesnější identifikaci záznamu.

Je nezbytné, aby registraci smlouvy a její schválení prováděly osoby odpovědné s vlastními přístupovými údaji do aplikace Blockchain Notarius® . Schválení záznamu nemůže provést uživatel, který jej vytvořil. Přístupové údaje generuje administrátor příslušného nodu.

návod:

Při registraci smlouvy je doporučováno postupovat podle dokumentu Přímá registrace souboru. V případě zaškrtnuté volby „Schvalování dokumentu“ se při vytvoření nového záznamu objeví formulář rekapitulace registrace :

1. Formulář obsahuje PIN, nezbytný ke schválení záznamu. Opište jej nebo zkopírujte, později jej již není možné získat.
2. Je-li vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko „Ano, vytvořit“. V opačném případě se lze vrátit zpět pomocí tlačítka „Upravit záznam“.
3. Objeví se formulář rekapitulace registrace. V něm je ID, které bylo záznamu přiděleno a časové razítko registrace záznamu (UTC). Opište, nebo zkopírujte ID záznamu, je nezbytné ke schválení záznamu. ID záznamu lze také kdykoliv později nalézt na dashboardu v tabulce „Moje záznamy“.

Výše uvedenými kroky je záznam připraven ke schválení a dále je nezbytné:

  • e-mailem zaslat odpovědné osobě druhé strany ID záznamu,
  • pomocí SMS zaslat stejné odpovědné osobě druhé strany PIN.

Odpovědná osoba druhé strany dokončí schválením záznamu registraci záznamu. Schválení lze provést na kterémkoliv nodu sítě ElA blockchain, vč. nodu, na kterém byl záznam vytvořen.

Postup schválení záznamu:

4. V dashboardu zvolte položku Schválit záznam v poli příkazů, nebo klikněte na tlačítko Schválit záznam na panelu.
5. Otevře se okno pro vložení ID a PIN. Vepište do příslušných polí ID záznamu určeného ke schváleni a PIN. Tyto údaje vám poskytne uživatel, který záznam připravil ke schválení.
6. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
7. Objeví se schvalovací formulář s údaji o schvalovaném záznamu. Jeho součástí je i pole hashe, pomocí kterého si můžete ověřit, byl-li ke schválení připraven dokument, na kterém jste se s partnerem dohodli.
8. Je-li vše v pořádku, klikněte na tlačítko schválit.
9. Objeví se okno, kde můžete schválení doprovodit komentářem.
10. Klikněte na jedno z tlačítek Schválit / Schválit s výhradami / Zamítnout.

Po úspěšném schválení či zamítnutí se objeví formulář rekapitulace schválení. V jeho spodní části jsou údaje o schválení.

Tímto zůstává již navždy uchován na blockchainu záznam obsahující časové razítko a hash smlouvy vč. případných doplněných metadat, pomocí kterých lze záznam dohledat.

ASCIIScreenshot

ASCIIScreenshot

ASCIIScreenshot

ASCIIScreenshot

ASCIIScreenshot

notarius/navod_podpis_smlouvy.txt · Poslední úprava: 2021/12/27 15:15 autor: kozak