Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zakladni_pojmy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zakladni_pojmy [2019/11/09 18:45]
havle
zakladni_pojmy [2020/07/29 07:13] (aktuální)
Řádek 42: Řádek 42:
  
 <font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrací rozumíme přidání záznamu ke všem kopiím blockchainu uchovávaným na nodech sítě ElA blockchain.</​font><​font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrace má tři fáze. V první dojde k tzv. endorsementu,​ kdy vybrané nody přezkoumají oprávněnost a bezchybnost vytvořeného záznamu a povolí jej k připojení k blockchainu. Ve druhé fázi dojde k rozeslání bloku všem nodům sítě, které jej připojí ke své kopii blockchainu. Ve třetí fázi je provedena kontrola, zda jsou i po přidání nové kopie blockchainu na všech nodech identické. Trvání druhé a třetí fáze závisí na stavu sítě a výpočetním výkonu a konektivitě nodů. Registrovaný záznam tedy nemusí být na všech nodech dostupný k ověření bezprostředně po registraci.</​font>​ <font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrací rozumíme přidání záznamu ke všem kopiím blockchainu uchovávaným na nodech sítě ElA blockchain.</​font><​font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrace má tři fáze. V první dojde k tzv. endorsementu,​ kdy vybrané nody přezkoumají oprávněnost a bezchybnost vytvořeného záznamu a povolí jej k připojení k blockchainu. Ve druhé fázi dojde k rozeslání bloku všem nodům sítě, které jej připojí ke své kopii blockchainu. Ve třetí fázi je provedena kontrola, zda jsou i po přidání nové kopie blockchainu na všech nodech identické. Trvání druhé a třetí fáze závisí na stavu sítě a výpočetním výkonu a konektivitě nodů. Registrovaný záznam tedy nemusí být na všech nodech dostupný k ověření bezprostředně po registraci.</​font>​
 +
 +//<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Ověření ověřuje identitu předloženého souboru se souborem registrovaným v záznamu na bliockchainu</​font>//​
  
 **ověření záznamu** **ověření záznamu**
Řádek 49: Řádek 51:
 **vyhledání záznamu** **vyhledání záznamu**
  
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Vyhledání záznamu se provádí pomocí filtru metadat. Výsledkem je informace, zda je v blockchainu přítomen záznam obsahující předložená matadata. Slouží například k vyhledání všech záznamů provedených konkrétní firmou nebo uživatelem,​ nebo k automatickému vyhledání záznamu pomocí čárového nebo Qr kódu</​font> ​\\ <font 10pt/​Arial,​sans-serif;;#​e74c3c;;​inherit>//​Při vyhledávání záznamu se neověřuje hodnota hashe, vyhledávání tedy neověřuje identitu souboru, jehož hash je v záznamu obsažen.//</​font>​+<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Vyhledání záznamu se provádí pomocí filtru metadat. Výsledkem je informace, zda je v blockchainu přítomen záznam obsahující předložená matadata. Slouží například k vyhledání všech záznamů provedených konkrétní firmou nebo uživatelem,​ nebo k automatickému vyhledání záznamu pomocí čárového nebo Qr kódu</​font>​ 
 + 
 +<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;#​e74c3c;;​inherit>//​Při vyhledávání záznamu se neověřuje hodnota hashe, vyhledávání tedy neověřuje identitu souboru, jehož hash je v záznamu obsažen.//</​font>​
  
 Ve veřejné části aplikace lze vyhledávat pouze pomocí ID záznamu. Ve veřejné části aplikace lze vyhledávat pouze pomocí ID záznamu.
zakladni_pojmy.1573325154.txt.gz · Poslední úprava: 2020/07/29 07:13 (upraveno mimo DokuWiki)