Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zakladni_pojmy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zakladni_pojmy [2019/11/09 18:48]
havle
zakladni_pojmy [2020/07/29 07:13]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Základní pojmy ====== 
- 
-==== Záznam ==== 
- 
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Záznam je blok dat, který se připojí k blockchainu při registraci. Sestává z metadat a jednoho nebo více hashů.\\ 
-V jednom záznamu lze tedy uložit hashe několika souborů a tím způsobem registrovat sestavu souborů (například smlouvu a její přílohy).</​font>​ 
- 
-==== Součásti záznamu ==== 
- 
-=== Hash souboru === 
- 
-Hash souboru je vytvořen z příslušného souboru hashovacím programem. Blockchain Notarius<​sup>​® </​sup> ​ užívá implicitně hashovací algoritmus SH-256. Pokud je registrováno více souboru, vytváří se z každého samostatný hash. 
-=== Metadata záznamu === 
- 
-**<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​metadata implicitní,​ které aplikace vytvoří při procesu registrace a uživatel na jejich obsah nemá vliv.</​font>​ ** 
-  * [[:​id_zaznamu|ID záznamu]] 
-  * [[:​jmeno_nodu_na_kterem_byla_registrace_provedena|jméno nodu, na kterém byla registrace provedena]] 
-  * [[:​datum_registrace|datum registrace]] 
- 
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​**metadata vztahující se k uživateli, která se vytváří z přihlašovacích údajů**.</​font>​ 
- 
-  * [[:​jmeno_uzivatele_ktery_registraci_provedl|jméno uživatele, který registraci provedl]] 
-  * [[:​jmeno_firmy_ke_ktere_uzivatel_patri|jméno firmy, ke které uživatel patří]] 
- 
-**<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​metadata zadaná uživatelem</​font>​** 
-  * [[:​nazev_zaznamu|název záznamu]] 
-  * [[:​anotace|]] 
-  * [[:​volitelny_indikator_id1_a_id2|volitelný indikátor ID1 a ID2]] 
- 
-**<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​metadata vztahující se k registrovaným souborům</​font>​** 
-  * [[:​nazev_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash|název souboru, kterému odpovídá příslušný hash]] 
-  * [[:​url_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash|url souboru, kterému odpovídá příslušný hash]] 
- 
-**řídicí a stavové údaje** 
-  * [[:​viditelnost_metadat|viditelnost metadat]] 
-  * [[:​priznak_zaznamu_se_schvalenim|příznak záznamu se schválením]] 
-  * [[:​priznak_neplatneho_zaznamu|příznak neplatného záznamu]] 
- 
-=== Operace se záznamem === 
- 
-**registrace** 
- 
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrací rozumíme přidání záznamu ke všem kopiím blockchainu uchovávaným na nodech sítě ElA blockchain.</​font><​font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Registrace má tři fáze. V první dojde k tzv. endorsementu,​ kdy vybrané nody přezkoumají oprávněnost a bezchybnost vytvořeného záznamu a povolí jej k připojení k blockchainu. Ve druhé fázi dojde k rozeslání bloku všem nodům sítě, které jej připojí ke své kopii blockchainu. Ve třetí fázi je provedena kontrola, zda jsou i po přidání nové kopie blockchainu na všech nodech identické. Trvání druhé a třetí fáze závisí na stavu sítě a výpočetním výkonu a konektivitě nodů. Registrovaný záznam tedy nemusí být na všech nodech dostupný k ověření bezprostředně po registraci.</​font>​ 
- 
-//<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Ověření ověřuje identitu předloženého souboru se souborem registrovaným v záznamu na bliockchainu</​font>//​ 
- 
-**ověření záznamu** 
- 
-<font 11.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Ověřením záznamu rozumíme vznesení dotazu, zda je v blockchainu uložen záznam obsahující hash totožný s předloženým hashem ověřovaného souboru. Výsledkem ověření je vždy informace, zda je v blockchainu takový záznam přítomen. Pokud ano, jsou zobrazena jeho implicitní metadata a hashe, které obsahuje. Podle nastavení při registraci mohou být zobrazena i ostatní metadata.</​font>​ 
- 
-**vyhledání záznamu** 
- 
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;​inherit;;​inherit>​Vyhledání záznamu se provádí pomocí filtru metadat. Výsledkem je informace, zda je v blockchainu přítomen záznam obsahující předložená matadata. Slouží například k vyhledání všech záznamů provedených konkrétní firmou nebo uživatelem,​ nebo k automatickému vyhledání záznamu pomocí čárového nebo Qr kódu</​font>​ 
- 
-<font 10pt/​Arial,​sans-serif;;#​e74c3c;;​inherit>//​Při vyhledávání záznamu se neověřuje hodnota hashe, vyhledávání tedy neověřuje identitu souboru, jehož hash je v záznamu obsažen.//</​font>​ 
- 
-Ve veřejné části aplikace lze vyhledávat pouze pomocí ID záznamu. 
- 
-V privátní části aplikace (po přihlášení). lze vyhledávat i podle dalších metadat následující záznamy:: 
- 
-  * záznamy, u kterých byla metadata nastavena jako veřejná 
-  * záznamy registrované přihlášeným uživatelem. V tom případě lze vyhledat záznamy s veřejnými i neveřejnými metadaty. 
- 
  
zakladni_pojmy.txt · Poslední úprava: 2020/07/29 07:13 (upraveno mimo DokuWiki)