Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zakladni_pojmy

Základní pojmy

Záznam

Záznam je blok dat, který se připojí k blockchainu při registraci. Sestává z metadat a jednoho nebo více hashů.
V jednom záznamu lze tedy uložit hashe několika souborů a tím způsobem registrovat sestavu souborů (například smlouvu a její přílohy).

Součásti záznamu

Hash souboru

Hash souboru je vytvořen z příslušného souboru hashovacím programem. Blockchain Notarius® užívá implicitně hashovací algoritmus SH-256. Pokud je registrováno více souboru, vytváří se z každého samostatný hash.

Metadata záznamu

metadata implicitní, které aplikace vytvoří při procesu registrace a uživatel na jejich obsah nemá vliv.

metadata vztahující se k uživateli, která se vytváří z přihlašovacích údajů.

metadata zadaná uživatelem

metadata vztahující se k registrovaným souborům

řídicí a stavové údaje

Operace se záznamem

registrace

Registrací rozumíme přidání záznamu ke všem kopiím blockchainu uchovávaným na nodech sítě ElA blockchain.Registrace má tři fáze. V první dojde k tzv. endorsementu, kdy vybrané nody přezkoumají oprávněnost a bezchybnost vytvořeného záznamu a povolí jej k připojení k blockchainu. Ve druhé fázi dojde k rozeslání bloku všem nodům sítě, které jej připojí ke své kopii blockchainu. Ve třetí fázi je provedena kontrola, zda jsou i po přidání nové kopie blockchainu na všech nodech identické. Trvání druhé a třetí fáze závisí na stavu sítě a výpočetním výkonu a konektivitě nodů. Registrovaný záznam tedy nemusí být na všech nodech dostupný k ověření bezprostředně po registraci.

Ověření ověřuje identitu předloženého souboru se souborem registrovaným v záznamu na bliockchainu

ověření záznamu

Ověřením záznamu rozumíme vznesení dotazu, zda je v blockchainu uložen záznam obsahující hash totožný s předloženým hashem ověřovaného souboru. Výsledkem ověření je vždy informace, zda je v blockchainu takový záznam přítomen. Pokud ano, jsou zobrazena jeho implicitní metadata a hashe, které obsahuje. Podle nastavení při registraci mohou být zobrazena i ostatní metadata.

vyhledání záznamu

Vyhledání záznamu se provádí pomocí filtru metadat. Výsledkem je informace, zda je v blockchainu přítomen záznam obsahující předložená matadata. Slouží například k vyhledání všech záznamů provedených konkrétní firmou nebo uživatelem, nebo k automatickému vyhledání záznamu pomocí čárového nebo Qr kódu

Při vyhledávání záznamu se neověřuje hodnota hashe, vyhledávání tedy neověřuje identitu souboru, jehož hash je v záznamu obsažen.

Ve veřejné části aplikace lze vyhledávat pouze pomocí ID záznamu.

V privátní části aplikace (po přihlášení). lze vyhledávat i podle dalších metadat následující záznamy::

  • záznamy, u kterých byla metadata nastavena jako veřejná
  • záznamy registrované přihlášeným uživatelem. V tom případě lze vyhledat záznamy s veřejnými i neveřejnými metadaty.
zakladni_pojmy.txt · Poslední úprava: 2020/07/29 07:13 (upraveno mimo DokuWiki)