User Tools

Site Tools


vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id [2019/11/09 18:32]
havle
vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id [2019/11/09 18:54] (current)
havle
Line 1: Line 1:
-Vyhledání záznamu pomocí známého ID+ 
 + 
 +**Vyhledání záznamu pomocí známého ID**
  
 Vyhledání záznamu je jedinou operací vyhledání,​ kterou lze provést ve veřejné části aplikace. Jejím nejčastějším využitím je nalezení záznamu, který obsahuje hashe více souborů (smlouva + přílohy a podobně). Nalezení záznamu je pak rychlejší,​ než při ověření některého z vnitřních souborů záznamu. Vyhledání záznamu je jedinou operací vyhledání,​ kterou lze provést ve veřejné části aplikace. Jejím nejčastějším využitím je nalezení záznamu, který obsahuje hashe více souborů (smlouva + přílohy a podobně). Nalezení záznamu je pak rychlejší,​ než při ověření některého z vnitřních souborů záznamu.
 +
 +<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>//​Vyhledání záznamu není totožné s jeho ověřením. Vyhledání záznamu pouze poskytne informaci o tom, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadaným ID. **Při vyhledávání se neověřuje hash souboru!**//</​font>​** **
  
 \\ \\
 //postup:// //postup://
  
-   - {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​vlozeni_id.png?​linkonly|Vepište ID souboru}} do pole v levé části formuláře+   - {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​vlozeni_id.png?​linkonly|Vepište ID souboru}} ​ do pole v levé části formuláře
   - Klikněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_vyhledat_zaznam_z_id.png?​linkonly|Vyhledat záznam}}   - Klikněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_vyhledat_zaznam_z_id.png?​linkonly|Vyhledat záznam}}
-   - Objeví se tabulka [[:​Nalezené záznamy|]]+   - Objeví se tabulka [[:nalezene_zaznamy|Nalezené záznamy]]
  
  
vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id.txt · Last modified: 2019/11/09 18:54 by havle