User Tools

Site Tools


vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat

This is an old revision of the document!


Vyhledání záznamu pomocí metadat

Nalezení záznamu podle metadat je možné pouze byla-li metadata do záznamu vložena. Metadata jsou přístupná k vyhledávání vždy u záznamů registrovaných uživatelem, který je právě přihlášen. V případě záznamů registrovaných jiným uživatelem, jsou metadata použitelná k vyhledávání pouze byla-li označena jako veřejná.
Metadata lze například využívat k vyhledání všech souborů registrovaných určitou firmou nebo uživatelem, registrovaných v určitém časovém období atd. Vyhledávání pomocí metadat lze vhodně kombinovat s nastavením volitelných identifikátorů ID1 a ID2.
Vyhledávání je úspěšné jen v případě ekvivalence zadané hodnoty s hodnotou uloženou v metadatech záznamu. Formulář neakceptuje žádné konvence ani filtry pro vyhledávací řetězce.
Pokud je vyplněno několik polí vyhledávacího formuláře, jsou vráceny záznamy, u nichž jsou ekvivalentní všechny hodnoty metadat (funkce AND).

Vyhledání záznamu není totožné s jeho ověřením. Vyhledání záznamu pouze poskytne informaci o tom, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadanými metadaty. Při vyhledávání se neověřuje hash souboru!


postup:

vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat.1573329702.txt.gz · Last modified: 2019/11/09 21:01 by havle