User Tools

Site Tools


vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat [2019/11/09 21:01]
havle
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat [2019/11/09 21:07]
havle
Line 11: Line 11:
  
 \\ \\
-postup:+//postup:// 
 + 
 +   - V dashboardu klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam. 
 +  - Klikněte na volbu Pomocí metadat, objeví se formulář pro zadání vyhledávaných metadat 
 +  - Vyplňte ve formuláři hodnoty metadat, podle kterých chcete záznam vyhledat 
 +  - Klikněte na tlačítko Vyhledat záznam 
 +  - Objeví se tabulka Nalezené záznamy
  
  
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat.txt · Last modified: 2019/11/09 21:07 by havle