User Tools

Site Tools


vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat [2019/11/09 21:00]
havle created
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat [2019/11/09 21:07]
havle
Line 7: Line 7:
 Vyhledávání je úspěšné jen v případě ekvivalence zadané hodnoty s hodnotou uloženou v metadatech záznamu. Formulář neakceptuje žádné konvence ani filtry pro vyhledávací řetězce.\\ Vyhledávání je úspěšné jen v případě ekvivalence zadané hodnoty s hodnotou uloženou v metadatech záznamu. Formulář neakceptuje žádné konvence ani filtry pro vyhledávací řetězce.\\
 Pokud je vyplněno několik polí vyhledávacího formuláře,​ jsou vráceny záznamy, u nichž jsou ekvivalentní všechny hodnoty metadat (funkce AND). Pokud je vyplněno několik polí vyhledávacího formuláře,​ jsou vráceny záznamy, u nichž jsou ekvivalentní všechny hodnoty metadat (funkce AND).
 +
 +<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>//​Vyhledání záznamu není totožné s jeho ověřením. Vyhledání záznamu pouze poskytne informaci o tom, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadanými metadaty. **Při vyhledávání se neověřuje hash souboru!**//</​font>​
  
 \\ \\
-postup:+//postup:// 
 + 
 +   - V dashboardu klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam. 
 +  - Klikněte na volbu Pomocí metadat, objeví se formulář pro zadání vyhledávaných metadat 
 +  - Vyplňte ve formuláři hodnoty metadat, podle kterých chcete záznam vyhledat 
 +  - Klikněte na tlačítko Vyhledat záznam 
 +  - Objeví se tabulka Nalezené záznamy
  
  
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat.txt · Last modified: 2019/11/09 21:07 by havle