User Tools

Site Tools


vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat

Vyhledání záznamu pomocí metadat

Nalezení záznamu podle metadat je možné pouze byla-li metadata do záznamu vložena. Metadata jsou přístupná k vyhledávání vždy u záznamů registrovaných uživatelem, který je právě přihlášen. V případě záznamů registrovaných jiným uživatelem, jsou metadata použitelná k vyhledávání pouze byla-li označena jako veřejná.
Metadata lze například využívat k vyhledání všech souborů registrovaných určitou firmou nebo uživatelem, registrovaných v určitém časovém období atd. Vyhledávání pomocí metadat lze vhodně kombinovat s nastavením volitelných identifikátorů ID1 a ID2.
Vyhledávání je úspěšné jen v případě ekvivalence zadané hodnoty s hodnotou uloženou v metadatech záznamu. Formulář neakceptuje žádné konvence ani filtry pro vyhledávací řetězce.
Pokud je vyplněno několik polí vyhledávacího formuláře, jsou vráceny záznamy, u nichž jsou ekvivalentní všechny hodnoty metadat (funkce AND).

Vyhledání záznamu není totožné s jeho ověřením. Vyhledání záznamu pouze poskytne informaci o tom, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadanými metadaty. Při vyhledávání se neověřuje hash souboru!


postup:

  1. V dashboardu klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam.
  2. Klikněte na volbu Pomocí metadat, objeví se formulář pro zadání vyhledávaných metadat
  3. Vyplňte ve formuláři hodnoty metadat, podle kterých chcete záznam vyhledat
  4. Klikněte na tlačítko Vyhledat záznam
  5. Objeví se tabulka Nalezené záznamy
vyhledani_zaznamu_pomoci_metadat.txt · Last modified: 2019/11/09 21:07 by havle