User Tools

Site Tools


volitelny_indikator_id1_a_id2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

volitelny_indikator_id1_a_id2 [2019/11/06 20:28] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**volitelný indikátor ID1 a ID2**
 +
 +Oba indikátory mají stejné vlastnosti. Jde o pojmenovatelná volně využitelná datová pole. Lze je využít jako další pomocné nebo rozlišovací údaje textové nebo binární, jako je například čárový nebo QR kód.
 +
 +\\
 +//​vlastnost//​i
 +
 +   * uživatel zadává název i obsah pole
 +  * údaj není povinný, jméno indikátoru i jeho obsah lze ponechat nevyplněné
 +  * lze použít pro vyhledávání
 +
  
volitelny_indikator_id1_a_id2.txt · Last modified: 2019/11/06 20:28 by havle