Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


viditelnost_metadat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

viditelnost_metadat [2020/07/29 07:13] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +
 +**viditelnost metadat**
 +
 +Tento příznak určuje viditelnost metadat při ověření. Pokud jsou metadata nastavena jako privátní, zobrazí se při úspěšném ověření pouze informace o tom, že záznam byl registrován,​ ID záznamu, datum registrace a node, na kterém byla registrace provedena. Ostatní metadata zůstanou skryta. Pokud je záznam registrován s privátními metadaty, nelze jej, vyjma případu, kdy vyhledává uživatel, který záznam registroval,​ ani podle známých metadat vyhledat.
 +
  
viditelnost_metadat.txt · Poslední úprava: 2020/07/29 07:13 (upraveno mimo DokuWiki)