User Tools

Site Tools


verejna_cast_aplikace

Veřejná část aplikace

Ve veřejné části aplikace lze záznamy pouze ověřovat nebo je vyhledávat záznam pomocí jeho identifikátoru ID.
Veřejná část aplikace je přístupná z webu platformy
Seznam nodů je veřejný a přístupný na webové stránce Blockchain Notarius Z tohoto seznamu lze také na veřejnou část aplikace libovolného nodu přímo přistoupit.
Po vstupu do veřejné části aplikace se zobrazí úvodní stránka, která přímo umožňuje vyhledání a ověření záznamu.


Ověření souboru uloženého na PC nebo v lokální síti

Ověření záznamu pomocí vypočteného hashe

Vyhledání záznamu pomocí známého ID

verejna_cast_aplikace.txt · Last modified: 2019/11/09 19:09 by havle