User Tools

Site Tools


url_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

url_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash [2019/11/06 20:38] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**url souboru, kterému odpovídá příslušný hash**
 +
 +odkaz na úložiště souboru může ukazovat na interní nebo externí místo uložení souboru.
 +
 +//​vlastnosti://​
 +
 +   * zadává uživatel
 +  * údaj není povinný, odkaz lze ponechat nevyplněný
 +  * nelze použít pro vyhledávání
 +
 +<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>//​lze registrovat a ověřovat pouze soubory, které jsou uloženy lokálně v PC nebo na místní síti. Nelze přímo registrovat ani ověřovat odkazy na Internetu, soubor je nutné stáhnout do lokálního úložiště.//</​font>​ \\  \\
 +
  
url_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash.txt · Last modified: 2019/11/06 20:38 by havle