User Tools

Site Tools


tabulka_overene_zaznamy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tabulka_overene_zaznamy [2019/11/09 18:47]
havle
tabulka_overene_zaznamy [2019/11/09 18:51] (current)
havle
Line 6: Line 6:
 V případě, že byl hash nalezen, objeví se {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​radek_s_udaji_o_zaznamu.png?​linkonly|řádek s údaji o záznamu}} , ve kterém jsou implicitní metadata a jméno záznamu. V případě, že byl hash nalezen, objeví se {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​radek_s_udaji_o_zaznamu.png?​linkonly|řádek s údaji o záznamu}} , ve kterém jsou implicitní metadata a jméno záznamu.
  
-[[:​vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id|Zelené podbarvení pole hashe značí, že hash byl v blockchainu nalezen a soubor je tedy ověřen, ]]na rozdíl od[[:​vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id| ]][[:​vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id|vyhledání souboru]], které pouze informuje, že v blockchainu byl nalezen záznam s hledaným ID.// //+<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>//​Zelené podbarvení pole hashe značí, že hash byl v blockchainu nalezen a soubor je tedy ověřen.//</font>
  
-//​Kiiknutím na {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​klik_na_nazev_overeneho_zaznamu.png?​linkonly|název záznamu}} se otevře okno s {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​udaje_overeneho_zatnamu.png?​linkonly|údaji o záznamu}} . //+Povšiměte si rozdílu od [[:​vyhledani_zaznamu_pomoci_znameho_id|Vyhledání záznamu]], které pouze informuje, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadaným ID 
 + 
 +//​Kiiknutím na {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​klik_na_nazev_overeneho_zaznamu.png?​linkonly|název záznamu}} ​ se otevře okno s {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​udaje_overeneho_zatnamu.png?​linkonly|údaji o záznamu}} ​ . //
  
  
tabulka_overene_zaznamy.txt · Last modified: 2019/11/09 18:51 by havle