Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovnik

Základní pojmy

Blockchain

Blockchain je databáze sdílená ve veřejné nebo soukromé počítačové síti. Síť tvoří uzly neboli počítače, kde je uložena kopie databáze. Díky tomu se databáze neztratí, pokud jeden z uzlů přestane fungovat. Každý nový záznam je matematicky zašifrovaný, aby mohl být přidán jako další „blok“ databáze. Zápis do blockchainu musí schválit jednotlivé uzly v síti, které ověří, že zápis splňuje předepsané parametry a podmínky. Jednotlivé položky v blockchainu už nelze zpětně měnit. Databáze je tak odolná proti podvodům.

Blockchain Notarius

Aplikace instalovaná na každém nodu, která umožňuje registraci datového souboru, jeho ověření totožnosti a uzavírání smluv.

ElA blockchain

Síť blockchainových nodů, která tvoří platformu.

Ekosystém

Členové a uživatelé platformy (uživatelé aplikací).

Hyperledger Fabric

Nástroj pro budování blockchainových distribuovaných účetních knih podnikových sítí.

Majitel nodu

Právnická osoba, která je majitelem nodu sítě ElA blockchain.

Nody (uzly)

Síť počítačů, které mezi sebou komunikují a všechny obsahují aktuální kopii blockchainové databáze.

Záznam

Záznam je blok dat, který se připojí k blockchainu při registraci. Sestává z metadat a jednoho nebo více hashů.
V jednom záznamu lze tedy uložit hashe několika souborů a tím způsobem registrovat sestavu souborů (například smlouvu a její přílohy).

Součásti záznamu

Hash souboru

Hash souboru je vytvořen z příslušného souboru hashovacím programem. Blockchain Notarius® užívá implicitně hashovací algoritmus SH-256. Pokud je registrováno více souboru, vytváří se z každého samostatný hash.

Metadata záznamu

metadata implicitní, které aplikace vytvoří při procesu registrace a uživatel na jejich obsah nemá vliv.

metadata vztahující se k uživateli, která se vytváří z přihlašovacích údajů.

metadata zadaná uživatelem

metadata vztahující se k registrovaným souborům

řídicí a stavové údaje

Operace se záznamem

registrace

Registrací rozumíme přidání záznamu ke všem kopiím blockchainu uchovávaným na nodech sítě ElA blockchain.Registrace má tři fáze. V první dojde k tzv. endorsementu, kdy vybrané nody přezkoumají oprávněnost a bezchybnost vytvořeného záznamu a povolí jej k připojení k blockchainu. Ve druhé fázi dojde k rozeslání bloku všem nodům sítě, které jej připojí ke své kopii blockchainu. Ve třetí fázi je provedena kontrola, zda jsou i po přidání nové kopie blockchainu na všech nodech identické. Trvání druhé a třetí fáze závisí na stavu sítě a výpočetním výkonu a konektivitě nodů. Registrovaný záznam tedy nemusí být na všech nodech dostupný k ověření bezprostředně po registraci.

Ověření ověřuje identitu předloženého souboru se souborem registrovaným v záznamu na bliockchainu

ověření záznamu

Ověřením záznamu rozumíme vznesení dotazu, zda je v blockchainu uložen záznam obsahující hash totožný s předloženým hashem ověřovaného souboru. Výsledkem ověření je vždy informace, zda je v blockchainu takový záznam přítomen. Pokud ano, jsou zobrazena jeho implicitní metadata a hashe, které obsahuje. Podle nastavení při registraci mohou být zobrazena i ostatní metadata.

vyhledání záznamu

Vyhledání záznamu se provádí pomocí filtru metadat. Výsledkem je informace, zda je v blockchainu přítomen záznam obsahující předložená matadata. Slouží například k vyhledání všech záznamů provedených konkrétní firmou nebo uživatelem, nebo k automatickému vyhledání záznamu pomocí čárového nebo Qr kódu

Při vyhledávání záznamu se neověřuje hodnota hashe, vyhledávání tedy neověřuje identitu souboru, jehož hash je v záznamu obsažen.

Ve veřejné části aplikace lze vyhledávat pouze pomocí ID záznamu.

V privátní části aplikace (po přihlášení). lze vyhledávat i podle dalších metadat následující záznamy::

  • záznamy, u kterých byla metadata nastavena jako veřejná
  • záznamy registrované přihlášeným uživatelem. V tom případě lze vyhledat záznamy s veřejnými i neveřejnými metadaty.
slovnik.txt · Poslední úprava: 2021/03/29 14:46 (upraveno mimo DokuWiki)