User Tools

Site Tools


registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu [2019/11/09 21:57]
havle
registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu [2019/11/09 21:58] (current)
havle
Line 9: Line 9:
    - V dashboardu zvolte položku Vytvořit nový záznam v poli příkazů, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam na panelu. Otevře se formulář Vytvořit nový záznam.    - V dashboardu zvolte položku Vytvořit nový záznam v poli příkazů, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam na panelu. Otevře se formulář Vytvořit nový záznam.
   - Přidejte do pole Soubor(y) v záznamu libovolný počet souborů přímo z Průzkumíku souborů, nebo vložením hashe. Vložení každého souboru potvrďte kliknutím na tlačítko +Přidat soubor.   - Přidejte do pole Soubor(y) v záznamu libovolný počet souborů přímo z Průzkumíku souborů, nebo vložením hashe. Vložení každého souboru potvrďte kliknutím na tlačítko +Přidat soubor.
-  - V poli Soubor(y) v záznamu se postupně objevují názvy souborů jejich hashe . Pomocí červené ikony Odebrat ​v pravém horním rohu pole lze kterýkoliv soubor opět odebrat.+  - V poli Soubor(y) v záznamu se postupně objevují názvy souborů jejich hashe . Pomocí červené ikony Odebrat lze kterýkoliv soubor opět odebrat.
   - Pokud chcete, aby metadata obsahovala odkazy na umístění souborů, vyplňte odkaz v příslušném poli Ke stažení z URL   - Pokud chcete, aby metadata obsahovala odkazy na umístění souborů, vyplňte odkaz v příslušném poli Ke stažení z URL
   - Po zadání všech souborů do pole Soubor(y) v záznamu vyplňte případná další metadata dokumentu ve druhé části formuláře   - Po zadání všech souborů do pole Soubor(y) v záznamu vyplňte případná další metadata dokumentu ve druhé části formuláře
registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu.txt · Last modified: 2019/11/09 21:58 by havle