User Tools

Site Tools


registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe [2019/11/09 21:34]
havle created
registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe [2019/11/09 21:44] (current)
havle
Line 1: Line 1:
-Registrace souboru pomocí vypočteného hashe+ 
 + 
 +**Registrace souboru pomocí vypočteného hashe** 
 + 
 +Registraci lze provést také vložením hashe souboru vypočteného v jiné aplikaci. Pak je nutné, aby byl při ověření použit stejný algoritmus výpočtu hashe. Pokud bude záznam ověřován přímým ověřením (přetažením souboru), je třeba, aby byl při registraci použit algoritmus SH-256. 
 + 
 +//​postup://​ 
 + 
 +   - V dashboardu zvolte položku Vytvořit nový záznam v poli příkazů, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam na panelu. Otevře se formulář Vytvořit nový záznam. 
 +  - Klepněte levým tlačítkem myši na oválné Zadat hashkód souboru v textové podobě. Pole se otevře k zápisu . 
 +  - Vepište vypočtený řetězec znaků hashe do pole , nebo jej přeneste kopírováním (ctrl C, ctrl V) 
 +  - Zadejte název souboru. Toto pole nesmí zůstat nevyplněno. 
 +  - Klepněte na tlačítko +Přidat soubor. 
 +  - V horním poli se objeví název souboru a pod ním vypočtený hash . Pomocí červené ikony Odebrat v pravém horním rohu pole lze soubor opět odebrat. 
 +  - Pokud chcete, aby metadata obsahovala odkaz na umístění souboru, vyplňte jej v poli Ke stažení z URL 
 +  - Vyplňte případná další metadata dokumentu ve druhé části formuláře 
 +  - Zvolte, zda mají být metadata soukromá, nebo veřejná 
 +  - Přepinač Schvalování dokumentu ponechte vypnutý 
 +  - Klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam, objeví se formulář potvrzení registrace. 
 +  - Pokud chcete záznam před registrací ještě upravit, klikněte na tlačítko Upravit záznam a vrátíte se tím zpět do bodu 4. Pokud je vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Ano vytvořit. 
 +  - Objeví se formulář rekapitulace registrace. V něm je ID, které bylo záznamu přiděleno a časové razítko gegistrace záznamu (UTC). 
 +  - Tím je registrace ukončena a je možné přejít zpět do dashboardu. Zaregistrovaný záznam by se měl objevit v tabulce Moje záznamy.
  
  
registrace_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe.txt · Last modified: 2019/11/09 21:44 by havle