User Tools

Site Tools


registrace_se_schvalenim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
registrace_se_schvalenim [2019/11/09 22:34]
havle
registrace_se_schvalenim [2019/11/09 22:35] (current)
havle
Line 17: Line 17:
  
   - Klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam   - Klikněte na tlačítko Vytvořit nový záznam
-  - Objeví se formulář potvruení registrace. Formulář obsahuje PIN, nezbytný ke schválení záznamu. Opište jej nebo zkopírujte ​jej, později jej již není možné získat.+  - Objeví se formulář potvruení registrace. Formulář obsahuje PIN, nezbytný ke schválení záznamu. Opište jej nebo zkopírujte,​ později jej již není možné získat.
   - Je-li vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Ano, vytvořit   - Je-li vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Ano, vytvořit
-  - Objeví se formulář rekapitulace registrace. V něm je ID, které bylo záznamu přiděleno a časové razítko gegistrace záznamu (UTC). Opište, nebo zkopírujte ID, je nezbytné ke schválení záznamu. ID lze ale kdykoliv nalézt na dashboardu v tabulce Moje záznamy.+  - Objeví se formulář rekapitulace registrace. V něm je ID, které bylo záznamu přiděleno a časové razítko gegistrace záznamu (UTC). Opište, nebo zkopírujte ID záznamu, je nezbytné ke schválení záznamu. ID záznamu ​lze také kdykoliv ​později ​nalézt na dashboardu v tabulce Moje záznamy.
   - Tím je záznam připraven ke schválení. Zašlete ID záznamu a PIN osobě, která bude záznam schvalovat   - Tím je záznam připraven ke schválení. Zašlete ID záznamu a PIN osobě, která bude záznam schvalovat
  
  
registrace_se_schvalenim.txt · Last modified: 2019/11/09 22:35 by havle