User Tools

Site Tools


priznak_zaznamu_se_schvalenim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

priznak_zaznamu_se_schvalenim [2019/11/06 20:41] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**příznak záznamu se schválením**
 +
 +Tento příznak se používá v případě, že má být registrace podmíněna schválením dalšího uživatele. V takovém případě je během registrace generován PIN, který schvalovateli poskytne možnost schválení. Schválení neznamená změnu metadat, ale přidání dalšího záznamu, propojeného s původním, který potvrzuje schválení. Při ověření je záznam zobrazen s informací o schválení
 +
  
priznak_zaznamu_se_schvalenim.txt · Last modified: 2019/11/06 20:41 by havle