User Tools

Site Tools


pristup_k_aplikaci

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pristup_k_aplikaci [2019/11/06 20:21]
havle created
pristup_k_aplikaci [2019/11/09 19:16] (current)
havle
Line 3: Line 3:
 **Přístup k aplikaci** **Přístup k aplikaci**
  
-Aplikace má dvě části, veřejnou a neveřejnou (privátní). ​po vstupu do aplikace se objeví veřejná část aplikace, se kterou lze pracovat bez přihlášení. Pro přístup do privátní části jsou nutné přihlašovací údaje, které vydává majitel příslušného nodu. Tyto přihlašovací údaje jsou platné pouze pro node, ke kterému byly vydány a na jiném nodu je nelze použít. Uživatelské údaje se skládají:​\\ +Aplikace má dvě části, veřejnou a neveřejnou (privátní). ​Po vstupu do aplikace se objeví veřejná část aplikace, se kterou lze pracovat bez přihlášení. Pro přístup do privátní části jsou nutné přihlašovací údaje, které vydává majitel příslušného nodu. Tyto přihlašovací údaje jsou platné pouze pro node, ke kterému byly vydány a na jiném nodu je nelze použít. Uživatelské údaje se skládají:​\\ 
-•   ​z přihlašovacího jména, obvykle ve formátu e-mailové adresy uživatele\\ +• z přihlašovacího jména, obvykle ve formátu e-mailové adresy uživatele\\ 
-•   ​hesla (textového řetězce)\\ +• hesla (textového řetězce)\\ 
-•   ​jména firmy, které byly přihlašovací údaje vydány\\ +Zpoplatnění a další podmínky užití aplikace Blockchain Notarius® na příslušném nodu a způsob předání přihlašovacích údajů uživateli jsou věcí dohody mezi majitelem nodu a uživatelem. Společnost ElA Blockchain Services do této dohody nezasahuje a nevyžaduje od majitele nodu žádné údaje o uživatelích
-Zpoplatnění a další podmínky užití aplikace Blockchain Notarius® na příslušném nodu a způsob předání přihlašovacích údajů uživateli jsou věcí dohody mezi majitelem nodu a uživatelem. Společnost ElA Blockchain Services do této dohody nezasahuje a nevyžaduje od majitele nodu žádné údaje o uživatelích\\+
  
  
pristup_k_aplikaci.txt · Last modified: 2019/11/09 19:16 by havle