User Tools

Site Tools


prerekvizity

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prerekvizity [2019/11/21 10:06]
havle
prerekvizity [2019/11/21 10:07] (current)
havle
Line 13: Line 13:
   * peer1.blockchain.<​jméno firemní domény> například:​ peer1.blockchain.fccps.cz   * peer1.blockchain.<​jméno firemní domény> například:​ peer1.blockchain.fccps.cz
   * při zřizování těchto subdomén nastavte jejich DNS záznamy tak, aby byly obě subdomény přiřazeny ke stejné pevné adrese, jako subdoména blockchain (nastavení A záznamu obou subdomén na vaši pevnou IP adresu)   * při zřizování těchto subdomén nastavte jejich DNS záznamy tak, aby byly obě subdomény přiřazeny ke stejné pevné adrese, jako subdoména blockchain (nastavení A záznamu obou subdomén na vaši pevnou IP adresu)
-  * pro jistotu ještě zkontrolujte,​ zda váš provider (v případě instalace na HW serveru vaše IT oddělení) povoluje přes svůj firewall přístup na následující porty:+  * pro jistotu ještě zkontrolujte,​ zda váš provider (v případě instalace na HW serveru vaše IT oddělení) povoluje přes svůj firewall přístup na následující porty (všechny tyto porty kompletní instalace blockchainu a aplikace Notarius využívá a musí být zInternetu přístupné):
       * 7051       * 7051
       * 8051       * 8051
Line 22: Line 22:
       * 8050       * 8050
       * 9050       * 9050
- 
-Všechny tyto porty kompletní instalace blockchainu a aplikace Notarius využívá a musí být zInternetu přístupné. 
  
  
prerekvizity.txt · Last modified: 2019/11/21 10:07 by havle