User Tools

Site Tools


overeni_souboru_ulozeneho_na_pc_priv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overeni_souboru_ulozeneho_na_pc_priv [2019/11/09 20:41]
havle
overeni_souboru_ulozeneho_na_pc_priv [2019/11/09 20:47] (current)
havle
Line 5: Line 5:
 //postup:// //postup://
  
-   ​- ​Klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam.+   ​- ​V dashboardu klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam.
   - Klepněte myší do levého pole formuláře (na modrou šipku). Otevře se Průzkumník souborů (File Manager) vašeho PC.   - Klepněte myší do levého pole formuláře (na modrou šipku). Otevře se Průzkumník souborů (File Manager) vašeho PC.
   - Nalezněte v Průzkumníku soubor, který chcete ověřit   - Nalezněte v Průzkumníku soubor, který chcete ověřit
overeni_souboru_ulozeneho_na_pc_priv.txt · Last modified: 2019/11/09 20:47 by havle