User Tools

Site Tools


overeni_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overeni_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe [2019/11/09 18:12]
havle
overeni_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe [2019/11/09 18:13] (current)
havle
Line 11: Line 11:
   - {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​vlozit_hashkod.png?​linkonly|Vepište vypočtený řetězec znaků hashe do pole}} , nebo jej přeneste kopírováním (ctrl C, ctrl V)   - {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​vlozit_hashkod.png?​linkonly|Vepište vypočtený řetězec znaků hashe do pole}} , nebo jej přeneste kopírováním (ctrl C, ctrl V)
   - Klepněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_pridat_soubor_-_hashkod.png?​linkonly|+Přidat soubor}} . V levém poli se objeví {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​hash_po_zadani.png?​linkonly|zadaný hash}} . Pomocí červené ikony Odebrat v pravém horním rohu pole lze hash opět odebrat.   - Klepněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_pridat_soubor_-_hashkod.png?​linkonly|+Přidat soubor}} . V levém poli se objeví {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​hash_po_zadani.png?​linkonly|zadaný hash}} . Pomocí červené ikony Odebrat v pravém horním rohu pole lze hash opět odebrat.
-  - Vlepněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_vyhledat_soubor_-_hash.png?​linkonly|Vyhledat záznam}} , objeví se tabulka Ověřené záznamy ​záznamy+  - Vlepněte na tlačítko {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​tlacitko_vyhledat_soubor_-_hash.png?​linkonly|Vyhledat záznam}} , objeví se tabulka ​[[:​tabulka_overene_zaznamy|Ověřené záznamy]].
  
  
overeni_souboru_pomoci_vypocteneho_hashe.txt · Last modified: 2019/11/09 18:13 by havle