User Tools

Site Tools


overeni_souboru_pomoci_hashe_priv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
overeni_souboru_pomoci_hashe_priv [2019/11/09 20:50]
havle
overeni_souboru_pomoci_hashe_priv [2019/11/09 20:50] (current)
havle
Line 1: Line 1:
-Ověření souboru pomocí známého hashe+ 
 + 
 +**Ověření souboru pomocí známého hashe**
  
 Při ověřování souboru pomocí hashe vypočteného jiným způsobem, než je vestavěný vvýpočet v aplikaci Blockchain Notarius® je třeba, aby algoritmus výpočtu hashe odpovídal algoritmu, který byl využit při registraci souboru. Vestavěný výpočet využívá algoritmus SH-256. Pro externí výpočet hashe lze využít například program Hash Tool, který je k dispozici zdarma na Microsoft Store Při ověřování souboru pomocí hashe vypočteného jiným způsobem, než je vestavěný vvýpočet v aplikaci Blockchain Notarius® je třeba, aby algoritmus výpočtu hashe odpovídal algoritmu, který byl využit při registraci souboru. Vestavěný výpočet využívá algoritmus SH-256. Pro externí výpočet hashe lze využít například program Hash Tool, který je k dispozici zdarma na Microsoft Store
overeni_souboru_pomoci_hashe_priv.txt · Last modified: 2019/11/09 20:50 by havle