Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


notarius:registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu

Registrace více souborů v jednom záznamu

Registrace více souborů v jednom záznamu umožní registrovat společně například smlouvu s několika přílohami. Takový záznam má jen jedna metadata, hash každého souboru je propojen s názvem souboru, ze kterého vznikl.

postup:

1. V dashboardu zvolte položku „Vytvořit nový záznam“ v poli příkazů nebo na panelu. Otevře se formulář „Vytvořit nový záznam“.
2. Klepněte myší do horního pole formuláře (na modrou šipku). Otevře se Průzkumník souborů (File Manager) Vašeho PC, kde naleznete soubory, které chcete registrovat. Soubor označte a klikněte na volbu Otevřít v dolní části okna Průzkumníku. Soubory lze do tohoto pole hromadně přetáhnout nebo postupně vkládat pomocí hashe.
3. V poli Soubor(y) v záznamu se postupně objevují názvy souborů a jejich hashe.
4. Pomocí červené ikony „Odebrat“ v pravém horním rohu pole lze soubor odebrat.
5. Pokud chcete, aby existoval k vytvořenému záznamu odkaz na umístění souboru, vyplňte jej v poli „Ke stažení z URL“.

Vyplňte případná další metadata dokumentu ve druhé části fomuláře (není povinné):

6. Název dokumentu lze zvolit libovolně. Při případném vyhledávání se zohledňují velká i malá písmena.
7. Zvolte, zda mají být metadata soukromá či veřejná. Soukromá metadata jsou skrytá všem ostatním uživatelům.
8. Značky ID1, ID2, jejich popis a anotace lze vyplnit dle preferencí uživatele.
9. Přepínač „Schvalování dokumentu“ slouží pro schválení dokumentu druhou stranou. Obvykle je tato funkcionalita využívána pro dokumenty typu smlouva, která musí být schválena dvěma stranami.
10. Klikněte na tlačítko „Vytvořit nový záznam“, objeví se formulář rekapitulace registrace.
11. Ve formuláři rekapitulace registrace lze upravit předchozí kroky pomocí „Upravit záznam“. Pokud je vše v pořádku, potvrďte registraci kliknutím na tlačítko „Ano vytvořit“.

ASCII���Screenshot

ASCII���Screenshot

ASCII���Screenshot

notarius/registrace_vice_souboru_v_jednom_zaznamu.txt · Poslední úprava: 2021/12/27 15:04 autor: kozak