User Tools

Site Tools


nazev_zaznamu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nazev_zaznamu [2019/11/06 20:24] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**název záznamu**
 +
 +Název záznamu je textový řetězec, kterým je pojmenován celý záznam. Zadává se do formuláře aplikace v průběhu registrace
 +
 +\\
 +//​vlastnosti//​
 +
 +   * zadává uživatel
 +  * údaj není povinný, pole formuláře lze ponechat nevyplněné
 +  * lze použít pro vyhledávání
 +
  
nazev_zaznamu.txt · Last modified: 2019/11/06 20:24 by havle