User Tools

Site Tools


nazev_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nazev_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash [2019/11/06 20:30] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**název souboru, kterému odpovídá příslušný hash**
 +
 +Název souboru se vytváří automaticky při využití výpočtu hashe v aplikaci (přetažení souboru do pole formuláře). Je totožný s názvem souboru (s typovou příponou, bez uvedení kompletní cesty, např.: text.pdf). Je propojen s hashem souboru. Pokud je soubor registrován jen vložením hashe, vkládá se název souboru ručně. Pokud registrovaný záznam (blok) obsahuje více hashů, obsahuje i více názvů souboru.
 +
 +\\
 +//​vlastnosti//​
 +
 +   * Pokud je registrace provedena vložením hashe, nesmí pole názvu souboru zůstat prázdné
 +  * nelze použít pro vyhledávání \\
 +
  
nazev_souboru_kteremu_odpovida_prislusny_hash.txt · Last modified: 2019/11/06 20:30 by havle