User Tools

Site Tools


nalezeni_zaznamu_pomoci_id_priv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nalezeni_zaznamu_pomoci_id_priv [2019/11/09 20:57] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**Vyhledání záznamu pomocí známého ID**
 +
 +Nejčastějším využitím operace vyhledání záznamu je nalezení záznamu, který obsahuje hashe více souborů (smlouva + přílohy a podobně). Nalezení záznamu je pak rychlejší,​ než při ověření některého z vnitřních souborů záznamu.
 +
 +//<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Vyhledání záznamu není totožné s jeho ověřením. Vyhledání záznamu pouze poskytne informaci o tom, zda byl v blockchainu nalezen záznam se zadaným ID. Při vyhledávání se neověřuje hash souboru!</​font>//​
 +
 +//postup://
 +
 +   - V dashboardu klikněte na akci vyhledat záznam v poli příkazů nebo na ikonu vyhledat záznam na panelu. Objeví se strana Vyhledat záznam.
 +  - Vepište ID souboru do pole ID záznamu
 +  - Klikněte na tlačítko Vyhledat záznam
 +  - Objeví se tabulka Nalezené záznamy
 +
  
nalezeni_zaznamu_pomoci_id_priv.txt · Last modified: 2019/11/09 20:57 by havle