User Tools

Site Tools


nalezene_zaznamy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nalezene_zaznamy [2019/11/09 19:03]
havle
nalezene_zaznamy [2019/11/09 19:04]
havle
Line 8: Line 8:
 //<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Šedé podbarvení pole hashe značí, že výsledkem není ověření záznamu, ale pouze jeho nalezení</​font>​.//​ //<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Šedé podbarvení pole hashe značí, že výsledkem není ověření záznamu, ale pouze jeho nalezení</​font>​.//​
  
-Kliknutím na název záznamu se otevře okno s údaji o záznamu.+Kliknutím na název záznamu se otevře okno s {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​udaje_nalezeneho_zaznamu.png?​linkonly|údaji o nalezeném ​záznamu}} .
  
  
nalezene_zaznamy.txt · Last modified: 2019/11/09 19:04 by havle