User Tools

Site Tools


nalezene_zaznamy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nalezene_zaznamy [2019/11/09 18:57]
havle
nalezene_zaznamy [2019/11/09 19:03]
havle
Line 5: Line 5:
 Pokud je tabulka Nalezené záznamy {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​zaznam_nebyl_nalezen.png?​linkonly|prázdná}} , nebyl v blockchainu nalezen záznam, odpovídající parametrům hledání (ID, metadata..).\\ Pokud je tabulka Nalezené záznamy {{:​wiki:​notarius:​verejne_overeni:​zaznam_nebyl_nalezen.png?​linkonly|prázdná}} , nebyl v blockchainu nalezen záznam, odpovídající parametrům hledání (ID, metadata..).\\
 V případě, že byl záznam nalezen, objeví se řádek s jeho údaji, ve kterém jsou implicitní metadata a jméno záznamu. V případě, že byl záznam nalezen, objeví se řádek s jeho údaji, ve kterém jsou implicitní metadata a jméno záznamu.
 +
 +//<font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​Šedé podbarvení pole hashe značí, že výsledkem není ověření záznamu, ale pouze jeho nalezení</​font>​.//​
  
 Kliknutím na název záznamu se otevře okno s údaji o záznamu. Kliknutím na název záznamu se otevře okno s údaji o záznamu.
  
  
nalezene_zaznamy.txt · Last modified: 2019/11/09 19:04 by havle