User Tools

Site Tools


jmeno_uzivatele_ktery_registraci_provedl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jmeno_uzivatele_ktery_registraci_provedl [2019/11/06 18:21]
havle
jmeno_uzivatele_ktery_registraci_provedl [2019/11/06 18:23] (current)
havle
Line 6: Line 6:
  
 \\ \\
-//​vlastnosti// ​\\ +//​vlastnosti//​ 
-bylo zvoleno uživatelem při žádosti o přístupové údaje\\ + 
-lze použít pro vyhledávání+   ​* ​bylo zvoleno uživatelem při žádosti o přístupové údaje 
 +  ​* ​lze použít pro vyhledávání
  
-\\ 
 <font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​**//​majitel nodu může uživateli umožnit i anonymní přihlášení,​ při kterém se jméno uživatele do metadat neukládá//​**</​font>​ <font inherit/​inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​**//​majitel nodu může uživateli umožnit i anonymní přihlášení,​ při kterém se jméno uživatele do metadat neukládá//​**</​font>​
  
  
jmeno_uzivatele_ktery_registraci_provedl.txt · Last modified: 2019/11/06 18:23 by havle