User Tools

Site Tools


jmeno_nodu_na_kterem_byla_registrace_provedena

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jmeno_nodu_na_kterem_byla_registrace_provedena [2019/11/06 18:12]
havle created
jmeno_nodu_na_kterem_byla_registrace_provedena [2019/11/06 18:24] (current)
havle
Line 3: Line 3:
 **jméno nodu, na kterém byla registrace provedena** **jméno nodu, na kterém byla registrace provedena**
  
-Jméno nodu je jméno, které bylo nodu přiděleno při zařazení do sítě ElA blockchain\\ +Jméno nodu je jméno, které bylo nodu přiděleno při zařazení do sítě ElA blockchain 
-vlastnosti ​\\ + 
-  zapisuje se automaticky,​ nelze přepsat uživatelem\\ +\\ 
-o   lze použít pro vyhledávání+//vlastnosti// 
 + 
 +   zapisuje se automaticky,​ nelze přepsat uživatelem 
 +  ​* ​lze použít pro vyhledávání
  
  
jmeno_nodu_na_kterem_byla_registrace_provedena.txt · Last modified: 2019/11/06 18:24 by havle