Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


instalacni_postup_new

Instalační manuál nodu ELA Blockchain ®

Před instalací je nejprve potřeba provést:

 1. Poslat na email kozak@elachain.cz informaci o doméně, na které má node běžet.
 2. Až bude vše pro instalaci Vašeho nodu připraveno, dostane v odpovědi na Váš email .install-env soubor v šifrovaném archivu.
 3. Stáhnout si instalační balíček elachain-preq.deb z následujícíc adresy:

Instalační postup:

 1. Je doporučeno vytvořit uživatele pod kterým to ElA blockchain poběží. Uživatel musí mít sudo práva!
  • Nejjednoduší postup pokud jste přihlášeni pod rootem:
   • apt install sudo
   • adduser vasuser
   • adduser vasuser sudo
 2. Login na vytvořené uživatele buď přímo na PC nebo pomocí ssh (vzdálený přístup)
  • S default ssh portem 22:
   • „ssh vasuser@vaseIP“ nebo „ssh vasuser@blockchain.vaseDomena“
  • Jiný port:
   • „ssh vasuser@vaseIP -pVasPort“ nebo „ssh vasuser@blockchain.vaseDomena -pVasPort“
  • Příklad:
   • ssh ela@blockchain.elachain.cz -p10222
 3. Je potřeba dostat instalační .deb balíček na node. Například můžeme uvést dvě možnosti.
  1. Stáhneme archiv obsahující balíček přímo z https://eu-de.git.cloud.ibm.com/vodsedalek/ela-preq-package-packaged.git
  2. Přímo pomocí gitu. Nejprve ověříme zda je git nainstalovaný a následně uděláme clone repository:
 4. Pustit instalační balíček pomocí sudo apt install ./elachain-preq.deb (ve složce kde se balíček nachází)
 5. Dle výpisu z instalace následně pustit příkaz node_config (bez suda - v tomto případě je důležité pod kterým uživatelem se příkaz spouští)
 6. Během procesu budete požádáni o dodání.install-env souboru do složky/usr/local/NODE_CONTROL
  1. jedna z možností je například pomocí nějakého SCP klienta (WinSCP)
  2. nebo můžeme přímo příkazem scp .install-env vasuser@vaseIP:/usr/local/NODE_CONTROL
  3. nebo si soubor .install-env otevřeme a jeho obsah zkopírujeme do nově vytvořeného souboru se stejným jménem na našem serveru, pak ho uložíme
 7. Následuje několik dotazů y/n.
  • Nejprve pro vytvoření konfigurace apache. Ve většině případu je žádoucí volit „y“. Volbu 'n' volte pokud máte dostatek zkušeností s konfigurací apache serveru a nutně vyžadujete specifickou konfiguraci.
  • Potom je dotaz na vygenerování ssl certifikátu pro Vámi zvolenou doménu. Pokud chcete vygenerovat free ssl certifikát pomocí Let's Encrypt zvolte 'y'. Při generování cerifikátu postupujte dle výpisu nástroje Let's Encrypt. Pokud máte nebo chcete použít jiný ssl certifikát nakopírujte certifikáty dle výpisu konfiguračního scriptu. Pokud vlastníte certifikáty v jiném formátu, je na Vás upravit konfiguraci apache serveru.
   • V případě neúspěšného vygenerování SSL cerifikátu se nepodaří spustit apache server. Certifikát je možné zkusit znovu vygenerovat pomocí následujících příkazů:
    • sudo certbot certonly --standalone -d blockchain.vaseDomena
  • Následně je ještě třeba provést restart apache serveru pomocí sudo systemctl restart apache2
  • Následující dotaz se týká instalace logDNA služby, která nám úmožný vzdálený přístup k logům. Tu potvrdíte znovu zadáním „y“.
   • Instalace logdna služby je možná i později samostatně zavoláním setLogDNA
  • Poslední dotaz se týká povolení collectd služby. Jejím povolením nám umožníte sledovat využití systémových prostředků a sledování množství metrik HFC. Tyto data nám mohou pomoci s případnou diagnostikou i při zlepšování naší služby. Oceníme tedy její povolení.
 8. Po dokončení node_config je vhodné počítač restartovat nebo alepsoň provést relogin uživatele.
  • Vzdáleně: sudo reboot
 9. Po restartu pustíte příkaz install-ela-node, který provede stažení potřebných věcí z našich git repository a zároveň stáhne základní docker images.
 10. Generování cryptografie uzlu - v tomto kroku si vygenerujete potřebné certifikáty pro provoz nodu
  • Nejprve je nutné spusti potřebné certifikační autority pomocí příkazu manage-ela-cas start
  • Samotné vygenerování certifikátu se provede příkazem manage-ela-cas generate
  • Následné je nutné z vygenerovaných certifikátu vytvořit adresářovou strukturu vhodnou pro další použití. To provedete příkazem manage-ela-cas createCryptoConfig
  • Část těchto certifikátu potřebujeme pro zavedení vašeho nodu do sítě (pouze root certifikáty certifikačních autorit, čímž nezískáváme žádnou kontrolu nad vašimi certifikačními autoritami). Archiv obsahující pouze potřebné certifikáty můžete vygenerovat jednoduše pomocí příkazu manage-ela-cas createOrgMSPArchive
  • Vygenerovaný archiv blockchain.vaseDomenaMSP.tar.gz se nachází v adresáří /var/elachain/ca . Tento archiv nám musíte dodat, abychom mohli závést váš node do sítě.
  • Pro pokračování v instalaci je třeba vypnout certifikační autority: manage-ela-cas down
  • Po naší odpovědi o úspěšném zavedení nodu sítě, je možné pokračovat v instalaci.
 11. Aktualizace certifikátů pro připojení k ordering service - po zavedení nodu do sítě si můžete aktualizovat dostupné certifikáty pro přípojení k ordering service pomocí příkazu update-ela-node gitOnly
 12. Následně je již možné pustit script pro první spuštění nodu bootstrap-ela-network init.
 13. Aplikaci a gateway spustíte pomocí manage-ela-app start. Pří prvotním spouštění se provádí také bootstraping aplikace, který potřebuje běžící gateway
 14. Restart gateway - po první inicializace je vhodné ještě restartovat container gateway pomocí příkazu - docker restart gateway.blockchain.vaseDomena
 15. Tím je proces dokončen. Při výpisu docker containers pomocí docker ps, by měly být vidět následující kontejnery:

gateway.blockchain.vaseDomena
couchdb-gateway.blockchain.vaseDomena
apps-notarius
apps-admin
apps-admin-mongo
dev-peer1.blockchain.vaseDomena-notarius_cc-"version"
dev-peer1.blockchain.vaseDomena-admin_cc-"version"
cli
peer0.blockchain.vaseDomena
peer1.blockchain.vaseDomena
gtw-ca.blockchain.vaseDomena
couchdb0
couchdb1

Pokud zároveň běží správně i apache server, dostanete se na adrese „blockchain.vaseDomena“ na aplikaci běžící na Vašem nodu.
Admin aplikaci potom naleznete pod adresou „https://blockchain.vaseDomena/admin“.

instalacni_postup_new.txt · Poslední úprava: 2021/05/04 09:19 autor: kozak