User Tools

Site Tools


instalacni_postup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
instalacni_postup [2020/01/10 11:56]
havle old revision restored (2019/11/28 15:29)
instalacni_postup [2020/01/10 11:57] (current)
havle
Line 24: Line 24:
         * ''​ssh ela@blockchain.elachain.cz -p10222 ''​         * ''​ssh ela@blockchain.elachain.cz -p10222 ''​
   - **Je potřeba dostat instalační .deb balíček na node. Například můžeme uvést dvě možnosti.**   - **Je potřeba dostat instalační .deb balíček na node. Například můžeme uvést dvě možnosti.**
 +      - Stáhneme archiv obsahující balíček přímo z  [[https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git|https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git]]
 +        * ''​wget [[https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged/​raw/​master/​elachain-preq.deb|https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged/​raw/​master/​elachain-preq.deb]]''​
       - Přímo pomocí gitu. Nejprve ověříme zda je git nainstalovaný a následně uděláme clone repository:       - Přímo pomocí gitu. Nejprve ověříme zda je git nainstalovaný a následně uděláme clone repository:
         * ''​sudo apt install git''​         * ''​sudo apt install git''​
         * ''​git clone [[https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git|https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git]]''​         * ''​git clone [[https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git|https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git]]''​
-      - Stáhneme archiv obsahující balíček přímo z  [[https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git|https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged.git]] 
-        * ''​wget https://​eu-de.git.cloud.ibm.com/​vodsedalek/​ela-preq-package-packaged/​raw/​master/​elachain-preq.deb''​ 
   - **Pustit instalační balíček pomocí **''​sudo apt install ./​elachain-preq.deb'' ​ (ve složce kde se balíček nachází)   - **Pustit instalační balíček pomocí **''​sudo apt install ./​elachain-preq.deb'' ​ (ve složce kde se balíček nachází)
   - **Dle výpisu z instalace následně pustit příkaz**''​node_config'' ​ (bez suda - v tomto případě je důležité pod kterým uživatelem se příkaz spouští)   - **Dle výpisu z instalace následně pustit příkaz**''​node_config'' ​ (bez suda - v tomto případě je důležité pod kterým uživatelem se příkaz spouští)
instalacni_postup.txt · Last modified: 2020/01/10 11:57 by havle