Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


instalace:backup

Doporučení k zálohování nodu

K zálohování můžeme přistoupit dvěma způsoby. Buď je možné zálohovat celý disk nebo jednotlivé adresáře.

Zálohování celého disku

 • Velmi jednoduchá a přímočará možnost
 • Vhodná především při použití VM
 • Při zálohování celého disku není třeba nic dalšího řešit. Tato možnost je ovšem náročná na diskovou kapacitu, velikost zálohovaných dat se bude potupem času zvětšovat.

Zálohování jednotlivých adresářů

 • Složitější ale rozhodně z pohledu diskové kapacity ekonomičtější varianta
 • Co je třeba zálohovat:
  • /var/elachain/ca
   • obsahuje cryptografii vašeho nodu a je to pravděpodobně nejdůležitější část zálohy. Při ztrátě těchto dat by bylo třeba generovat novou cryptografii a provést update configu celé sítě.
  • /var/elachain/gateway/wallet
   • Obsahuje již vydané uživatelské certifikáty. Pokud chcete zachovat skutečnou unikátnost jednotlivých uživatelů je nezbytné mít tyto certifikáty dostupné při případné obnově.
  • /var/elachain/apps/admin/mongo
   • Databáze použivá na uživatelské úrovni. Pro obnovu všech věcí vytvořených v admin aplikaci je nezbytné mít tuto db. Je možné zálohovat pouze dump db nebo celý tento adresář. V případě zálohy celého adresáře je třeba zálohovat i klíče k databázi uložené v souboru /usr/local/NODE_CONTROL/scripts/apps/admin/.env . Dump databáze je možné udělat pomocí příkazu (za předpokladu, že kontejner s db je v pořádku)
   • Dump se následně bude nacházet v adresáři /var/elachain/apps/admin/mongo_dump

source /usr/local/NODE_CONTROL/scripts/apps/admin/.env && docker exec apps-admin-mongo bash -c "mongodump –username=${mongo_username} –password=${mongo_password} –authenticationDatabase=admin –db=blockchain -o=/data/dump"

 • Co není třeba zálohovat:
  • Soubory v adresáři /usr/local/NODE_CONTROL
   • Obsahuje především soubory dostupné z git repositářů a případně generované soubory, které nejsou nutné pro obnovu
  • Adresáře peerX a couchdbX v /var/elachain
   • Obsahují data o aktuální konfiguraci peeru a samotná data v ledgeru
   • Peery lze spustit znovu (a připojit do stejných kanálu/nainstalovat cc) a samotná data uložená v ledgeru se automaticky dosynchronizují
instalace/backup.txt · Poslední úprava: 2022/03/07 14:09 autor: kozak