User Tools

Site Tools


id_zaznamu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
id_zaznamu [2019/11/06 18:10]
havle
id_zaznamu [2019/11/06 18:24] (current)
havle
Line 3: Line 3:
 **ID záznamu** **ID záznamu**
  
-ID záznamu je textový řetězec, který aplikace generuje tak, aby jednoznačně identifikoval záznam.\\ +ID záznamu je textový řetězec, který aplikace generuje tak, aby jednoznačně identifikoval záznam. 
-vlastnosti ​\\ + 
-  generuje a zapisuje se automaticky,​ jeho hodnota není ovlivnitelná uživatelem\\ +\\ 
-o   lze použít pro vyhledání záznamu\\+//vlastnosti// 
 + 
 +   generuje a zapisuje se automaticky,​ jeho hodnota není ovlivnitelná uživatelem 
 +  ​* ​lze použít pro vyhledání záznamu
  
  
id_zaznamu.txt · Last modified: 2019/11/06 18:24 by havle