User Tools

Site Tools


dir_structure

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
dir_structure [2020/02/03 15:02]
havle [Instalační soubory]
dir_structure [2020/02/03 15:03] (current)
havle old revision restored (2020/02/03 15:02)
Line 30: Line 30:
   * ''​logs'' ​ - logy Docker containers, logy updateru a výstup pouštěných ovládacích scriptů   * ''​logs'' ​ - logy Docker containers, logy updateru a výstup pouštěných ovládacích scriptů
   * ''​peerX'' ​ - data blockchainu   * ''​peerX'' ​ - data blockchainu
 +==== Instalační soubory ====
  
-====== Adresářová struktura nodu Blockchain Notarius ® ======+Použité instalační (a odinstalační) soubory se nachází ve složce ''/​usr/​local/​elachain''​.
  
-Při správě nodu může být důležitý vědět, kde se v adresářové struktuře nacházejí klíčové soubory. +Zároveň ​se zde nechází ​soubor ''​.localversion''  ​definující lokální verzi instalace.
- +
-==== Hlavní adresář ==== +
- +
-Většina důležitých ​souborů se nachází ve složce ''/​usr/​local/​NODE_CONTROL''​. +
- +
-V rootu složky se nacházejí scripty pro ovládání nodu (viz [[:​ovladani_nodu|ovládání nodu]]). +
- +
-Dále se zde nachází několik dalších složek, které obsahují následující:​ +
- +
-  * ''​chaincode,​ chaincode2''  ​- obsahují zabalený/​rozbalený chaincode +
-  * ''​channelArtefacts'' ​ - genesis blocky pro jednolivé kanály +
-  * ''​ela-node'' ​ - kryptografie a další specifické věci pro konkrétní node +
-  * ''​ela-updater'' ​ - soubory automatického updateru +
-  * ''​run_scripts'' ​ - vygenerované scripty pro spouštění obládací scripty (zajišťuje spravné logování) +
-  * ''​scritps'' ​ - veškeré soubory pro ovládání nodu (fuknční kód) +
-  * ''​updates'' ​ - scpripty pro update prostřední nodu +
-  * ''​versionControl'' ​ - aktuální verze komponent +
-==== Proměnné soubory ==== +
- +
-Logy, soubory databází, data blockchainu a jiné proměnné soubory se nacházejí ve složce ''/​var/​elachain''​ +
- +
-Zde najdeme znovu hned několik podadresářů,​ s následujícím obsahem: +
- +
-  * ''​apps'' ​ - data aplikací (včetně logů) +
-  * ''​ca'' ​ - data certifikační autority +
-  * ''​gateway'' ​ - data gatewaye (včetně logů) +
-  * ''​logs'' ​ - logy Docker containers, logy updateru a výstup pouštěných ovládacích scriptů +
-  * ''​peerX'' ​ - data blockchainu+
  
  
dir_structure.txt · Last modified: 2020/02/03 15:03 by havle