User Tools

Site Tools


datum_registrace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

datum_registrace [2019/11/06 18:15]
havle created
datum_registrace [2019/11/06 18:22] (current)
havle
Line 3: Line 3:
 **datum registrace** **datum registrace**
  
-Datum se vztahuje k okamžiku ukončeného endorsementu,​ kdy byl blok schválen k přidání do blockchainu. \\ +Datum se vztahuje k okamžiku ukončeného endorsementu,​ kdy byl blok schválen k přidání do blockchainu. 
-vlastnosti ​\\ + 
-  generuje se automaticky,​ není ovlivnitelné uživatelem\\ +\\ 
-o   lze použít pro vyhledávání+//vlastnosti// 
 + 
 +   generuje se automaticky,​ není ovlivnitelné uživatelem 
 +  ​* ​lze použít pro vyhledávání
  
  
datum_registrace.txt · Last modified: 2019/11/06 18:22 by havle