User Tools

Site Tools


dashboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dashboard [2019/11/09 20:33]
havle created
dashboard [2019/11/09 20:33] (current)
havle
Line 1: Line 1:
-Dashboard+ 
 + 
 +**Dashboard**
  
 Dashboard se skládá ze dvou částí: panelu a pole příkazů na levé straně.\\ Dashboard se skládá ze dvou částí: panelu a pole příkazů na levé straně.\\
Line 6: Line 8:
  
   * tabulka Moje záznamy, ve které jsou zobrazeny všechny záznamy registrované uživatelem na tomto nodu   * tabulka Moje záznamy, ve které jsou zobrazeny všechny záznamy registrované uživatelem na tomto nodu
-  * tabulka mnou schvalované záznamy, ​\\+  * tabulka mnou schvalované záznamy,
  
  
dashboard.txt · Last modified: 2019/11/09 20:33 by havle