Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


backup

Doporučení k zálohování nodu

K zálohování můžeme přistoupit dvěma způsoby. Buď je možné zálohovat celý disk nebo jednotlivé adresáře.

Zálohování celého disku

  • Velmi jednoduchá a přímočará možnost
  • Vhodná především při použití VM
  • Při zálohování celého disku není třeba nic dalšího řešit. Tato možnost je ovšem náročná na diskovou kapacitu, velikost zálohovaných dat se bude potupem času zvětšovat.

Zálohování jednotlivých adresářů

  • Složitější ale rozhodně z pohledu diskové kapacity ekonomičtější varianta
  • Co je třeba zálohovat:
    • /var/elachain/ca
      • obsahuje cryptografii vašeho nodu a je to pravděpodobně nejdůležitější část zálohy. Při ztrátě těchto dat by bylo třeba generovat novou cryptografii a provést update configu celé sítě.
    • /var/elachain/gateway/wallet
      • Obsahuje již vydané uživatelské certifikáty. Pokud chcete zachovat skutečnou unikátnost jednotlivých uživatelů je nezbytné mít tyto certifikáty dostupné při případné obnově.
    • /var/elachain/apps/admin/mongo
      • Databáze použivá na uživatelské úrovni. Pro obnovu všech věcí vytvořených v admin aplikaci je nezbytné mít tuto db. Je možné zálohovat pouze dump db nebo celý tento adresář. V případě zálohy celého adresáře je třeba zálohovat i klíče k databázi uložené v souboru /usr/local/NODE_CONTROL/scripts/apps/admin/.env . Dump databáze je možné udělat pomocí příkazu (za předpokladu, že kontejner s db je v pořádku)
      • Dump se následně bude nacházet v adresáři /var/elachain/apps/admin/mongo_dump

source /usr/local/NODE_CONTROL/scripts/apps/admin/.env && docker exec apps-admin-mongo bash -c "mongodump --username=${mongo_username} --password=${mongo_password} --authenticationDatabase=admin --db=blockchain -o=/data/dump"

  • Co není třeba zálohovat:
    • Soubory v adresáři /usr/local/NODE_CONTROL
      • Obsahuje především soubory dostupné z git repositářů a případně generované soubory, které nejsou nutné pro obnovu
    • Adresáře peerX a couchdbX v /var/elachain
      • Obsahují data o aktuální konfiguraci peeru a samotná data v ledgeru
      • Peery lze spustit znovu (a připojit do stejných kanálu/nainstalovat cc) a samotná data uložená v ledgeru se automaticky dosynchronizují
backup.txt · Poslední úprava: 2021/03/29 15:03 autor: vodsedalek