User Tools

Site Tools


anotace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anotace [2019/11/06 20:26] (current)
havle created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +**anotace**
 +
 +Anotace je textové pole, kterým může uživatel charakterizovat záznam. Zadává se do formuláře aplikace v průběhu registrace
 +
 +\\
 +//​vlastnosti//​
 +
 +   * zadává uživatel
 +  * údaj není povinný, pole formuláře lze ponechat nevyplněné
 +  * __nelze__ ​ použít pro vyhledávání
 +
  
anotace.txt · Last modified: 2019/11/06 20:26 by havle